Ste tu Unipetrol Slovensko/  O nás/  Predaj nehnuteľností/  Lučenec
Velikost textu:  A AA
Lučenec
Ponúkame na predaj súbor nehnuteľností s možnosťou využitia pre obchod, skladovanie, výrobu a administratívu.

Predaj bude realizovaný prostredníctvom elektronickej aukcie.

V prípade záujmu o prehliadku alebo pre registráciu do aukcie, kontaktujte prosím pána Jiřího Hykla na tel. +420 736 506 164 a emailu Jiri.Hykl@orlenunipetrol.cz.

 

Súbor nehnuteľností tvorí:       

 

 • Paletový sklad, súpisné číslo 3132, parc. číslo KN C 3781/3 k.ú. Lučenec - administratíva
 • Paletový sklad, súpisné číslo 3132, parcelné číslo KN C 3782/5 - hala "A"
 • Paletový sklad, súpisné číslo 3132, parcelné číslo KN C 3781/13 - hala "B"
 • Oplotenie - areál
 • Asfaltová komunikácia
 • Spevnená plocha - dlažba
 • Vodovodná prípojka
 • Kanalizačná prípojka
 • Vonkajšie osvetlenie - stožiare
 • Vonkajšie osvetlenie - kábel
 • Spolu stavby

 

               

Pozemky:          

 

 • Pozemok, parcelné číslo KN C 3781/1 katastrálne územie Lučenec (2 060 m2)   
 • Pozemok, parcelné číslo KN C 3781/3 katastrálne územie Lučenec (201 m2)      
 • Pozemok, parcelné číslo KN C 3781/4 katastrálne územie Lučenec (294 m2)      
 • Pozemok, parcelné číslo KN C 3781/12 katastrálne územie Lučenec (137 m2)    
 • Pozemok, parcelné číslo KN C 3781/13 katastrálne územie Lučenec (416 m2)    
 • Pozemok, parcelné číslo KN C 3781/14 katastrálne územie Lučenec (69 m2)      
 • Pozemok, parcelné číslo KN C 3781/15 katastrálne územie Lučenec (38 m2)      
 • Pozemok, parcelné číslo KN C 3781/16 katastrálne územie Lučenec (35 m2)      
 • Pozemok, parcelné číslo KN C 3781/18 katastrálne územie Lučenec (148 m2)    
 • Pozemok, parcelné číslo KN C 3781/19 katastrálne územie Lučenec (57 m2)      
 • Pozemok, parcelné číslo KN C 3781/20 katastrálne územie Lučenec (9 m2)        
 • Pozemok, parcelné číslo KN C 3782/5 katastrálne územie Lučenec (665 m2)      
 • Pozemok, parcelné číslo KN C 3782/10 katastrálne územie Lučenec (55 m2)      
 • Pozemok, parcelné číslo KN C 3781/11 katastrálne územie Lučenec (102 m2)    
 • Pozemok, parcelné číslo KN C 3782/12 katastrálne územie Lučenec (76 m2)      
 • Pozemok, parcelné číslo KN C 3782/13 katastrálne územie Lučenec (22 m2)      
 • Pozemok, parcelné číslo KN C 3782/14 katastrálne územie Lučenec (8 m2)        
 • Pozemok, parcelné číslo KN C 3782/15 katastrálne územie Lučenec (29 m2)      

 

Spolu pozemky (4 421,00 m2)
​​​​​​
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL