Ste tu orlenunipetrol.sk > SK/  O nás/  História
Velikost textu:  A AA
História

Spoločnosť ORLEN Unipetrol Slovakia vznikla odkúpením obchodných podielov od spoločností Shell, Conoco a Česká rafinérska Slovakia. Cieľom spoločnosti je zabezpečenie predaja rafinérskych produktov z produkcie rafinérii ORLEN Unipetrol a Orlen na území Slovenskej republiky. Spoločnosť realizuje rovnomerný predaj na báze rámcových zmlúv prostredníctvom troch daňových skladov v Českej republike, dvoch daňových skladov v Poľsku a daňového skladu v Slovenskej republike. Zamestnáva 45 zamestnancov v trvalom zamestnaneckom pomere. Približne 98 % predaja spoločnosti tvoria motorová nafta a automobilové benzíny, zvyšok predstavuje predaj LPG, asfaltov a ostatných rafinérskych produktov. Spoločnosť od svojho založenia predáva približne 300 tisíc ton rafinérskych produktov ročne na území Slovenskej republiky s celkovým obratom okolo pol miliardy eur. 

V roku 2011 spoločnosť ORLEN Unipetrol Slovakia začala zabezpečovať predaj rafinérskych produktov taktiež v Maďarsku.

Z hľadiska veľkosti obratu sa spoločnosť umiestnila v rebríčku top 40 spoločností podnikajúcich v SR, z hľadiska produktivity práce na jedného zamestnanca v pomere k obratu je na druhom mieste, v predaji rafinérskych produktov obsadila druhé miesto.

K 1. 1. 2016 došlo k zlúčeniu Mogul Slovakia a ORLEN Unipetrol Slovakia .

Spoločnosť MOGUL SLOVAKIA bola založená v roku 1997 českou rafinérskou spoločnosťou Koramo so sídlom v Kolíne, výrobcom olejov a plastických mazív značky Mogul. Hlavným poslaním spoločnosti bol dovoz, distribúcia a predaj značky Mogul v Slovenskej republike. V roku 2003, po fúzií rafinérskych spoločností Paramo a Koramo sa 100 % vlastníkom spoločnosti MOGUL SLOVAKIA  stáva Paramo so sídlom v Pardubiciach, člen skupiny ORLEN Unipetrol. Z dôvodu ukončenia produkcie olejov a mazív značky MOGUL a PARAMO sme od začiatku roku 2021 autorizovaným distribútorom olejov a mazív spoločnosti ORLEN OIL pôsobiacej ako súčasť kapitálovej skupiny Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.​​​

 
 

Značky Skupiny UNIPETROL