Ste tu Unipetrol Slovensko/  O nás/  História
Velikost textu:  A AA
História

Spoločnosť ORLEN UNIPETROL SLOVENSKO vznikla odkúpením obchodných podielov od spoločností Shell, Conoco a Česká rafinérska Slovakia. Cieľom spoločnosti je zabezpečenie predaja rafinérskych produktov z produkcie rafinérii ORLEN Unipetrol a Orlen na území Slovenskej republiky. Spoločnosť realizuje rovnomerný predaj na báze rámcových zmlúv prostredníctvom troch daňových skladov v Českej republike, dvoch daňových skladov v Poľsku a daňového skladu v Slovenskej republike. Zamestnáva 25 zamestnancov v trvalom zamestnaneckom pomere. Približne 98 % predaja spoločnosti tvoria motorová nafta a automobilové benzíny, zvyšok predstavuje predaj LPG, asfaltov a ostatných rafinérskych produktov. Spoločnosť od svojho založenia predáva približne 300 tisíc ton rafinérskych produktov ročne na území Slovenskej republiky s celkovým obratom okolo pol miliardy eur. 

V roku 2011 spoločnosť ORLEN UNIPETROL SLOVENSKO  začala zabezpečovať predaj rafinérskych produktov taktiež v Maďarsku.

Z hľadiska veľkosti obratu sa spoločnosť umiestnila v rebríčku top 40 spoločností podnikajúcich v SR,  z hľadiska produktivity práce na jedného zamestnanca v pomere k obratu je na druhom mieste, v predaji rafinérskych produktov obsadila druhé miesto.

K 1.1.2016 došlo k zlúčeniu Mogul Slovakia a ORLEN UNIPETROL SLOVENSKO .

Spoločnosť MOGUL SLOVAKIA bola založená v roku 1997 českou rafinérskou spoločnosťou Koramo so sídlom v Kolíne, výrobcom olejov a plastických mazív značky Mogul. Hlavným poslaním spoločnosti bol dovoz, distribúcia a predaj značky Mogul v Slovenskej republike. V roku 2003, po fúzií rafinérskych spoločností Paramo a Koramo sa 100 % vlastníkom spoločnosti MOGUL SLOVAKIA  stáva Paramo so sídlom v Pardubiciach, člen skupiny ORLEN Unipetrol. Vďaka uvedeným skutočnostiam ponúka spoločnosť MOGUL SLOVAKIA  svojim obchodným partnerom široký sortiment produktov značiek Mogul a Paramo.

 
 

Značky Skupiny UNIPETROL