Ste tu orlenunipetrol.sk > SK/  Ponuka produktov/  Asfaltové výrobky/  Asfaltové emulzie
Velikost textu:  A AA
Asfaltové emulzie

Asfaltové emulzie sa vyrábajú nielen z klasických cestných, ale aj z cestných modifikovaných asfaltov. Tak na opravovanie výtlkov či okrajov vozoviek, ako aj na spojovacie postreky či recyklačné technológie, sa dnes využívajú katiónaktívne asfaltové emulzie. Katiónaktívne emulzie majú pozitívny náboj a ako emulgátory používajú roztoky kyselín. Použitie týchto emulzií je okrem ekologického hľadiska tiež vysoko hospodárne.

Recyklácia vozoviek za studena je u nás pomerne málo využívaná technológia, ktorá je však veľmi výhodná pri opravách menej zaťažovaných pozemných komunikácií. Pri výstavbe a opravách lesných a príjazdových komunikácií je výhodné použiť špeciálny postrek asfaltovou emulziou, ktorá dokáže cesty s malým prevádzkovým zaťažením dostatočne spevniť.
 

​​

OBCHODNÉ KONTAKTY

Rud​olf Ferko

obchodný riaditeľ

PARAPETROL a.s.
+421 911 252 105
ferko@parapetrol.sk


Martin Bugár

technický riaditeľ
PARAPETROL a.s.
+421 903 494 397
martin.bugar@p​arapetrol.sk​​

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL