Ste tu orlenunipetrol.sk > SK/  Ponuka produktov/  Oleje a mazivá/  Špeciálne priemyslové mazivá
Velikost textu:  A AA
Špeciálne priemyslové mazivá

Sú procesné kvapaliny zaisťujúce svojimi vlastnosťami technologické požiadavky pri obrábaní, kalení, konzervácii, separácii a odformovaní. Jednotlivé produktové rady vždy pokrývajú technologické procesy vrátane tých najnáročnejších. Skupina rezných olejov a obrábacích kvapalín riediteľných vodou je schopná vytvoriť ideálne rezné prostredie zaisťujúce minimalizáciu koeficientu trenia pri vzniku triesky a odvode nepredstaviteľne veľkého množstva tepla  z priestoru rezu. Skupina kaliacich olejov je schopná dosiahnuť požadované tvrdosti ocelí aj v prípade veľmi zle kaliteľných materiálov a pritom sa   vyrovnať s vysokými  nárokmi na  elimináciu deformácií tepelne spracúvaných dielov. Skupina konzervačných prostriedkov je schopná zaistiť dokonalú konzerváciu súčastí, strojov, strojových celkov a technológií pri výrobe, skladovaní a doprave vrátane námornej. Odformovacie  prostriedky sú uplatňované najmä v stavebníctve pri výrobe betónových konštrukcií, prefabrikátov. Separačné prostriedky sa používajú pri výrobe a kladení asfaltových cestných zvrškov.

​​

OBCHODNÉ KONTAKTY

Ing. Tomáš Hrnčiarik
vedenie oddelenia olejov a mazív
mobil: 0918 626 638
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL