Velikost textu:  A AA
Ultra 95

E10_sk.jpg

Všeobecná charakteristika

Bezolovnatý automobilový benzín Ultra95 je prémiové palivo s unikátnymi vlastnosťami, ktoré majú pozitívny vplyv, ako na motor automobilov, tak aj na životné prostredie. Ultra95 obsahuje novú multifunkčnú prísadu, vyvinutú špeciálne pre zosilnie detergencie, antikoróznej ochrany a stability.​

Základné kvalitatívne parametre
STN EN 228

Použitie
Ultra95 je aditivovaný bezolovnatý automobilový benzín používajúci sa pre spaľovacie motory automobilov. Hlavnými prednosťami Ultra95 sú znižovanie spotreby paliva, znižovanie emisií, vyšší výkon a ochrana citlivých časti motoru a palivového systému proti korózii. Užívateľ benzínu Ultra95 ďalej ocení obnovenie pôvodného výkonu starších motorov, alebo udržanie najlepšej kondície  motorov nových. Aditívum zlepšuje odstraňovanie karbónových usadenín a prevenciu ich vzniku. 

Skladovanie a preprava
Ultra95 sa dodáva v automobilových cisternách. Pri skladovaní, preprave a manipulácií musia byť dodržiavané príslušné zákonné ustanovenia a bezpečnostné predpisy.

Základné bezpečnostné údaje
Automobilové benzíny sú kvapalná horľavina I. triedy nebezpečnosti s bodom vzplanutia pod 0°C.

​ ​​

​​
Všeobecné obchodné podmienkyobchodné kontakty​

Ing. Rastislav Trecák 
vedenie oddelenia predaja pohonných hmôt
e-mail: rastislav.trecak@orlenunipetrol.cz
mobil: +421 911 185 375
Kancelária: Kalin​čiakova 14083/33A, 831 04 Bratislava - mestská čásť Nové Mesto​​​​


 

Ing. Martin Mališ
obchodný zástupca
e-mail: martin.malis@orlenunipetrol.cz ​
Mobil: +421 903 714 717
Kancelária: Kalin​čiakova 14083/33A, 831 04 Bratislava - mestská čásť Nové Mesto​​​​

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL