Ste tu orlenunipetrol.sk > SK/  Ponuka produktov/  Pohonné hmoty/  Nafty/  Motorová nafta triedy 2
Velikost textu:  A AA
Motorová nafta triedy 2
Všeobecná charakteristika

Motorové nafty sú zmesi kvapalných uhľovodíkov získavané z ropy destiláciou a hydrogenačnou rafináciou vriacou v rozmedzí 150 až 370 °C. Motorové nafty môžu obsahovať aditíva na zlepšenie úžitkových vlastností, ako sú depresanty, detergenty, mazivostné prísady a inhibítory korózie.

Základné kvalitatívne parametre
ČSN EN 590

Špecifikácia

Parametr Trieda 2
Časové rozmedzie pre expedíciu  
   
Filtrovateľnosť (CFPP) - °C, max.  
Cloud Point (CP) - °C, max.  
Hustota pri 15 °C - kg.m-3  
Cetanové číslo, min.  
Cetanový index, min.  
Destilační zkouška  
- do 250°C předestiluje - % obj., max.  
- do 350°C předestiluje - % obj., min.  
- 95% (V/V) předestiluje při °C, min.  
Kin. viskozita při 40°C - mm2.s-1, min.  
Bod vzplanutí PM - °C, min.  
Obsah síry - mg.kg-1, max.  
Obsah vody - mg.kg-1, max.  
Celkový obsah nečistot - mg.kg-1, max.  
Obsah popela - % hm., max.  
Oxidační stabilita - g.cm-3, max.  
Mazivost HFRR (wsd) 1,4/60°C) - µm  
​Obsah FAME, max.
Hustota při 15°C - kg.m-3 800 - 840
Cetanové číslo, min. 51
Cetanový index, min. 46
Filtrovatelnost - °C, max. -32
TVP - °C, max.​​​​ -22
Destilační zkouška  
- do 180°C předestiluje - % obj., max. 10
- do 340°C předestiluje - % obj., min. 95
Kin. viskozita při 40°C - mm2.s-1, min. 1,5 - 4

Použitie
Motorové nafty sa používajú ako palivá pre vznetové motory alebo taktiež ako palivo pre niektoré typy plynových turbín.

Balenie, skladovanie, doprava
Motorové nafty sa dodávajú v železničných a cestných nádržkových vozoch prípadne produktovodom. Pri skladovaní, doprave a manipulácii s motorovými naftami je nutné  dodržiavať príslušné zákonné ustanovenie.

Dopravné označenie
RID/ADR: 3/31c
UN: 1202
Kemler: 30

Základné bezpečnostné údaje
Motorové nafty jsou čirou nažloutlou až žlutou hořlavou kapalinou III. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí nad 55°C. Normální klima (třídy B, D, F)

Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP. ​

obchodné kontakty

Ing. Rastislav Trecák 
vedenie oddelenia predaja pohonných hmôt
e-mail: rastislav.trecak@orlenunipetrol.cz
mobil: +421 911 185 375
Kancelária: Kalinčiakova 14083/33A, 831 04 Bratislava - mestská čásť Nové Mesto


 

Ing. Martin Mališ
obchodný zástupca
e-mail: martin.malis@orlenunipetrol.cz 
Mobil: +421 903 714 717
Kancelária: Kalinčiakova 14083/33A, 831 04 Bratislava - mestská čásť Nové Mesto

​​
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL