Ste tu orlenunipetrol.sk > SK/  Ponuka produktov/  Pohonné hmoty/  Nafty/  Motorová nafta
Velikost textu:  A AA
Motorová nafta

b7-100.png 

Všeobecná charakteristika


 

Motorové nafty sú zmesou kvapalných uhľovodíkov získavaných z ropy destiláciou a hydrogenačnou rafináciou ​, vriacej v rozmedzí 150 až 370°C. S obsahom metylesterov mastných kyselín (FAME) do 7 % (V/V) môžu tiež obsahovať aditíva na zlepšenie úžitkových vlastností, ako sú depresanty, detergenty, prísady zvyšujúce mazivosť a inhibítory korózie.​

Základné kvalitatívne parametre
STN EN 590 

Špecifikácia zverejnená v zmysle Zákona č. 60/2018 Z.z. Zákon o technickej normalizácii    
 
Parametre Trieda B
Trieda D ​Trieda F
Časové obdobie expedície 15.4. - 30.9. 1.10. - 15.11. 16.11. - 28.02.
    1.3. - 14.4.  
Filtrovateľnosť (CFPP) - °C, max. 0 -10 -20
Hustota pri 15°C - kg.m-3 820 - 845 820 - 845 820 - 845
Cetanové číslo, min. 51 51 51
Obsah vody - % (m/m), max. 0,020 0,020 0,020
Celkový obsah nečistôt - mg.kg-1, max. 24   24  24
Hustota pri 15°C - kg.m-3
Cetanové číslo, min.
Filtrovateľnosť - °C, max.
Obsah vody – % (m/m) max.
Celkový obsah nečistôt - mg.kg-1, max.


Použitie
Motorové nafty sa používajú ako palivá pre vznetové motory, alebo tiež ako palivo pre niektoré typy plynových turbín

Skladovanie a preprava
Motorové nafty sa dodávajú v automobilových cisternách. Pri skladovaní, preprave a manipulácií musia byť dodržiavané príslušné zákonné ustanovenia a bezpečnostné predpisy.

Základné bezpečnostné údaje
Motorové nafty sú čírou nažltkavou až žltou horľavou kvapalinou III. triedy nebezpečnosti s bodom vzplanutia nad 55°C. Normálne Klima (tvídy B, D, F)

​​​
 

 Zobrazovač obrázkov

 
​​

obchodné kontakty

Ing. Rastislav Trecák 
vedenie oddelenia predaja pohonných hmôt
e-mail: rastislav.trecak@orlenunipetrol.cz
mobil: +421 911 185 375
Kancelária: Kalinčiakova 14083/33A, 831 04 Bratislava - mestská čásť Nové Mesto


 

Ing. Martin Mališ
obchodný zástupca
e-mail: martin.malis@orlenunipetrol.cz 
Mobil: +421 903 714 717
Kancelária: Kalinčiakova 14083/33A, 831 04 Bratislava - mestská čásť Nové Mesto

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL